انتخاب ایرفکو به عنوان واحد صنعتی سبز استان اصفهان
انتخاب ایرفکو به عنوان واحد صنعتی سبز استان اصفهان
 
همزمان با گرامیداشت روز ملی هواي پاك با شعار، هواي پاك، مسئولان ، مردم  ، اولین همایش استانی تقدیر از
واحدهاي صنعتی و خدماتی سبز استان اصفهان که در تالار محیط بان اداره کل حفاظت زیست استان اصفهان در
روز 29 دي ماه 1397 با حضور آقاي دکتر دانیالی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، مهندس ریاحی،
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، دکترمحمدجوادبگی مدیرعامل شرکت شهركهاي صنعتی استان
اصفهان ، دکتر کوشافر، نماینده سازمانهاي مردم نهاد( سمن ) زیست محیطی برگزارشد.
ابتدا آقاي مهندس ریاحی معاون فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان در رابطه با روند فرآیند انتخاب
واحدهاي منتخب صنعت سبز ایراد سخن نمودند .
در این انتخاب معیارهاي محیط زیستی از قبیل قرار نگرفتن واحد در فهرست صنایع آلاینده ، بهبود و ارتقاء
سیستمهاي کنترلی آلایندههاي هوا، آب، خاك، مدیریت پسماند ،مدیریت انرژي ، افزایش بهرهوري انرژي ،
، استفاده از انرژيهاي تجدید پذیر، دارا بودن گواهینامههاي استقرار مدیریت زیستمحیطی نظیر ایزو 14001
پیادهسازي نظام مدیریت سبز، توسعه فضاي سبز با استفاده از روشهاي نوین آبیاري ، ارتقاي سطح دانش و
فرهنگسازي زیست محیطی ،انجام اقدامات ویژه ابتکاري و خلاقیتی براي کاهش معضلات زیستمحیطی مطرح
بوده است.
سپس آقاي دکترسید رحمان دانیالی مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اقدامات گذشته اداره محیط
زیست در برخورد با واحدهاي صنعتی متخلف براي کاهش آلایندههاي زیست محیطی ادامه داد: پس از سالها
تلاش، اقدامات ما نتایج مثبتی داشت که به خود میبالیم چرا که اقدامات خوبی در حوزه پسماند و فیلترگذاري بر
خروجی چندین واحد آلاینده انجام شد .
ایشان در ادامه افزود: واحدهاي صنعتی و خدماتی که یک گام براي سبز شدن بر میداشتند ما ده برابر به آنها
کمک میکردیم، با این حال در شرایط اقتصادي فعلی و با وجود تحریمها، رقمی حدود 187 میلیارد تومان
هزینهاي است که واحدهاي صنعتی و خدماتی استان در راستاي بهبود شرایط انجام دادند که اقدامی قابل تقدیر
است.
ایشان اظهار کرد: برخی واحدهاي بزرگ استان بین 30 میلیون تومان تا سه میلیارد تومان براي سبز شدن هزینه
کردهاند، یکی از واحدها حدود 140 تا 150 میلیارد تومان هزینه کرده است، که علی رغم فشارهایی که برخی از
نمایندگان سیاسی به استان و حفاظت محیط زیست استان وارد کردند ، ما اهمیتی ندادیم و براساس ضوابط و
مقررات اجرایی عمل کردیم.
ایشان در این مراسم بر سهم بزرگ فعالان اقتصادي و واحدهاي صنعتی در حفظ و حراست از محیط زیست و
اجزاي به هم پیوسته آن تاکید کردند.
در این مراسم شرکت فرآورده هاي نسوز ایران به جهت انجام اقدامات محیط زیستی ، همکاري با سازمان و اداره
حفاظت محیط زیست و رعایت الزامات ، قوانین و مقررات زیست محیطی، به عنوان واحد صنعتی سبز استان اصفهان
در سال 1397 معرفی شد و درادامه همایش، لوح تقدیر و تندیس نخستین همایش واحد صنعتی سبز استان از سوي
مسئولین و پیشکسوتان محیط زیستی استان به آقاي مهندس سعید لقمانی مدیرعامل شرکت اهدا شد.
 
   1397/11/3 12:50

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.8/10 (تعداد آرا 17 نفر )